ESPAÑOL


La Fundación LEITAT és una fundació de caràcter públic sense ànim de lucre constituïda per l'Associació ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE (Centre Tecnològic LEITAT) inscrita amb el número 1017 del Registre de Fundacions del Protectorat de Ministeri d'Educació i Ciència (BOE núm 12193 de 28 de febrer de 2008, i que té com a finalitat la promoció de la recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològica dins dels diferents sectors econòmics. En base a aquestes finalitats, seran beneficiaris de la Fundación les universitats, els centres de recerca, la comunitat científica i el sector empresarial que impulsin la investigació, el desenvolupament i la innovació tecnològica.

Les activitats que duu a terme la Fundación LEITAT amb l'objectiu de complir amb la finalitat d'interès general descrita són per totes aquelles destinades al foment de la cultura de la innovació i la millora de la competitivitat, i en concret:
  • Facilitar l'accés i la implantació de les noves tecnologies.
  • Assegurar l'excel·lència i la valorització dels productes generats.
  • Organitzar jornades, seminaris i cursos de formació i reciclatge.
  • Facilitar i promoure els intercanvis d'informació entre la pròpia Fundació i altres organitzacions anàlogues.
  • Facilitar l’accés a capacitats i infraestructures tecnològiques.

>> Política de Transparència

>> Política de Privacitat

PROJECTES:© Copyright Fundación Leitat      -      Aviso legal